Hubble fångar ”lasersvärd” på bild – det här handlar det om egentligen