Hur ska industrin klara säkerheten med nanomaterial?