Hygglige Löfven har varit en ohyggligt passiv ledare