Ifixits isärplockning visar ny invändig design på Iphone 13