Imazing lägger till enkel funktion för att hitta spår av Pegasus