Informationsutbyte trots sekretess: Så ska nya lagen minska penningtvätt