Inte bara papper och penna – regeringsbeslut ska kunna hanteras digitalt