”?Jag har i stort sett redan suttit i fängelse i 3,5 år”””