Japans höghastighetståg byter ut rökrum mot videosamtalsrum