Jättehål i ozonlagret har öppnat upp över Antarktis