Johan Löf: ”Amerikansk och svensk penningpolitik talar för endast en måttlig uppgång i marknadsräntor närmaste åren”