-kad omsättning men förlust för kryptoplattformen Safello andra kvartalet