-kad oro för stigande inflation bland världens centralbanker