-kat innehav i utländska portföljtillgångar – USA lockar mest