-kat konferenstryck i Årefjällen ” Eva Ottosson Rask:”Vi hoppas att det går att genomföra också”