”Kickbacks, greenwashing, tjänstepension: Här är opinionsartiklarna som engagerat flest läsare i år”