Kina utreder om bilindustrins chipptillverkare tar ut överpriser