Klart: Regeringen säger ja till utökat kärnavfallslager