”Kodsnack 453 – mocka hela världen, med Adam Sernheim och Emil Rosendahl”