”Kommer inte ha några stora effekter” – Robert Boije om återinförandet av amorteringskravet