”Kommuner förstår inte digitalisering – 1,7 miljoner invånare riskerar sämre service”