Konverterade lok ska dra batterierna i en godsvagn