Kvinnliga entreprenörer bäst på att nå finansieringsmål med crowdfunding