Läkarstudenternas digitala hobbyprojekt på väg att bli big business