”Lätt att förstå om folket skrattar åt spektaklet”