Löftet från över hundra länder: Stopp på avskogning