Lömsk Androidtrojan drabbar 140 länder – sprids via kapade sociala mediekonton