Magiska svampar och LSD ” kan det bota depression”