Majoritet litar mer på robotar än andra människor för karriärråd