Mäklarbarometern: Stillastående priser avslutar 2021