Mangold får tillstånd att inrätta filial i Schweiz