Mätning av dynamisk motoreffekt möjliggör direkt mätning på hybrider