Max Matthiessen:”Vi siktar på ett förvaltat kapital norr om 100 miljarder kronor”