Microsoft täpper till allvarliga sårbarheter i Azure Linux