Microsoft uppmanar Azure App Service-användare att sluta använda Java 7