Milstolpen: Första battericellen tillverkad av Northvolt