Minister: Viktigt att hitta snabb lösning om cementtillverkning