Möjligt för regeringen ge Cementa längre tillstånd