Molndebatten i centrum när Iver ska fortsätta växa