Molnjättarnas jakt går vidare ” vad blir deras svenska hamn”