Momskaruseller toppar konkursliga: ”Bedrägerier är en ny basindustri i Sverige”