”Mörkt läge inför ödesmöte för klimatet:”30 år av bla, bla, bla?”