Mycket av den nya tekniken i bilarna används aldrig