Myndigheter jagar alternativ till Teams – 50 europeiska leverantörer testas