När den första kommunen går i konkurs utbryter kaos