Nära på hälften av alla lokala databaser innehåller sårbarheter