Nätfiskekampanjer lyckas trots att personalen fått specialutbildning