”Nätverk av mindre företag kan bidra till framtidens FoU”