Nonchalerad planettyp kan hysa främmande livsformer