Nordnet får sanktionsavgift för sen flaggning i Pricer och Immunicum